3

De eerste controle

De eerste controle vindt plaats rond 8 weken en duurt ongeveer  30 minuten. Na de aanmelding hebben jullie een vragenlijst toegestuurd gekregen, zodat we ons voor kunnen bereiden op jullie eerste afspraak. We lopen deze vragenlijst met jullie na op bijzonderheden.

Omdat wij begrijpen dat dit een spannende afspraak voor jullie zal zijn, maken wij aan het begin van deze controle bijna direct een echo. Wij vragen je om niet te plassen voor deze echo. Tot 12 weken kunnen we niet naar het hartje luisteren, maar op de echo is dit wel te zien. Ook kunnen we dan zien hoe ver de zwangerschap ongeveer gevorderd is.

Tijdens deze intake stellen wij veel vragen om te beoordelen of je bij ons onder controle (de 1e lijn) kunt blijven, of dat er mogelijke risico’s zijn en de zwangerschap door de gynaecoloog (2e lijn) begeleid moet worden.

Vanaf 01-01-2017 bespreken wij alle nieuwe cliënten met de gynaecoloog. Hiervoor vragen wij uiteraard eerst jullie toestemming. Het doel van dit multidisciplinair overleg is om ook in het Reinier de Graaf Gasthuis een individueel dossier aan te maken van alle cliënten met eventuele bijzonderheden en extra benodigde zorg, zodat we de meest optimale zorg kunnen leveren en de lijntjes kort zijn. Ook als jullie in de zwangerschap of tijdens de bevalling toch verwezen worden naar de gynaecoloog.  Na dit multidisciplinair overleg is het de bedoeling dat jullie een soort van individueel zorgpad krijgen, zodat jullie zelf de zwangerschap ook goed kunnen volgen.

We noteren administratieve gegevens, stellen vragen rondom deze zwangerschap en je menstruatiecyclus. We willen graag meer weten over jouw eigen leefstijl en lichamelijke en psychische gezondheid en vragen ook of er bepaalde aandoeningen of ziektes in de familie voorkomen. Indien dit niet je eerste zwangerschap is, kijken we ook naar bijzonderheden van de vorige zwangerschap(pen) en bevalling(en).

Tijdens de eerste controle zullen wij jullie voorlichten omtrent voeding/leefstijl en mogelijke onderzoeken die je kan laten uitvoeren.

Je krijgt ook een labformulier mee om bloed te prikken tussen 9-12 weken van de zwangerschap. Dit kan bij het Reinier de Graaf Gasthuis of bij één van de aangesloten prikpunten.

Er wordt standaard gecontroleerd op de bloedgroep, de rhesusfactor en eventuele (irregulaire) antistoffen. Het ijzergehalte (Hb) wordt bepaald om te kijken of er sprake is van bloedarmoede. Ook wordt bloedsuiker en vit D gecontroleerd. Verder worden standaard enkele infectieziekten onderzocht: lues, hepatitis B en HIV. Op indicatie kunnen wij nog aanvullend bloedonderzoek doen.

Wij krijgen de uitslagen van het bloedonderzoek opgestuurd en zullen telefonisch contact met je opnemen, indien de uitslag afwijkend is. Wanneer de uitslag niet afwijkend is, krijg je deze te horen bij de volgende controle.

Bij de eerste controle vragen we je het volgende mee te nemen:

  • Je identiteitskaart
  • Je verzekeringspasje
  • Informatie m.b.t. eventuele vorige zwangerschappen en bevallingen die niet in deze praktijk hebben plaats gevonden
  • Lijst van gebruikte medicatie
  • Kom met een volle blaas