zwanger

Vervolgcontroles

Na de intake krijgen jullie een vervolgafspraak voor een termijnecho en een counselingsgespek.

Daarna zullen jullie nog ongeveer 13 keer op het spreekuur komen. Tijdens deze controles willen wij je vragen om met een lege blaas te komen, omdat een volle blaas onze onderzoeken kan beïnvloeden.

De vervolgcontroles zullen ongeveer 15 minuten duren. Tijdens deze controles informeren wij hoe de zwangerschap tot nu toe verloopt, of er bijzonderheden zijn, kun je terecht met alle vragen, mag je op de weegschaal staan, meten wij je bloeddruk, voelen we naar je buik om de groei in de gaten te houden en luisteren we naar het hartje van jullie kindje. Daarnaast krijgen jullie tijdens de controles informatie en voorlichting over bepaalde onderwerpen zoals de 20 weken echo, borstvoeding en dergelijke. Wij geven ook adviezen bij klachten in de zwangerschap.

Vanaf 28 weken meten we ook je buik en voelen we gericht naar de ligging van jullie kindje.

Tussen 27-30 weken krijgen jullie nogmaals een labformulier mee om bloed te prikken voor het ijzer en suiker gehalte en eventueel voor het Vit D gehalte en de rhesusfactor.

Rond 32 weken krijgen jullie folders mee over de bevalling en bespreken we de mogelijkheid van het maken van een geboorteplan.

Rond 34 weken plannen we een dubbele controle in om de bevalling met jullie te bespreken.

Tijdens de vervolg controles maken wij in principe geen echo’s. Wij hebben een echoscopiste in dienst die op indicatie een groeiecho kan maken. Daarnaast kan het zijn dat je bij 36 weken wel nog een echo krijgt om te kijken naar de ligging van jullie kindje.

De controles hebben als doel om te bepalen of de zwangerschap ongecompliceerd verloopt en als dit niet het geval is, je tijdig door te verwijzen naar de gynaecoloog voor een consult of overname van de zorg. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat je tijdens deze controles met alle vragen en onzekerheden bij ons terecht kan en wij elkaar leren kennen.