Klachtenprocedure

Klantenregeling

Ben je niet tevreden over de zorg of begeleiding of heb je een klacht, probeer dit dan eerst bespreekbaar te maken met ons. Wij vinden het heel belangrijk dat jij en je partner zich goed voelen bij onze zorg en begeleiding. Indien je niet tevreden bent, proberen wij dit samen met jullie op te lossen.

Mochten we er samen niet uitkomen, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). www.knov.nl.

 

Je bent bij ons van harte welkom